پروژه مرکز تجارت اطلس تحت عنوان شركت پرديس اطلس پارس و با مشاركت شركت سرمایه گذاری ايرانيان اطلس و شركت شهرسازي و خانه سازي باغميشه با برنامه زمانبندي علمي واجرايي دقيق در حال اجرا بوده و به عنوان مدرن ترين و بزرگترين مركز خريد شهر تبریز كه مقام اول معماري در سال 88 را كسب نموده با عملكردي چند منظوره طوري طراحي شده كه مي تواند تمام نيازهاي شهروندان را تامين كند.